Tüketiciyi Koruma Haftası

20 Mart 2023

Tüketiciyi Koruma Haftası

 
15 Mart 1985 yılında Birleşmiş Milletlerin Tüketici Evrensel Bildirgesi’ni ilan etmesinin ardından 15-21 Mart arası her yıl “Tüketiciyi Koruma Haftası” olarak kutlanmaktadır.

Bu hafta içerisinde tüketici hakları ile ilgili paneller, seminerler radyo ve televizyon programları düzenlenmekte ve tüketici haklarına saygı duyan ve koruyan kurum, kuruluş ve kişilere Ticaret Bakanlığı tarafından çeşitli ödüller verilmektedir. Tüketicinin her türlü menfaatini ön planda tutmayı ilke edinmiş olan Ticaret Bakanlığı ve il teşkilatları olan Ticaret İl Müdürlükleri tarafından tüketiciyi yasa ile sahip olduğu tüm hakları konusunda bilgilendirme, eğitim, tanıtım vb. faaliyetler düzenlenmektedir. Ancak bu yıl Bakanlığımızca Mart ayında gerçekleştirilmesi planlanan 26'ncı Geleneksel Tüketici Ödülleri Ödül Töreni, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle daha sonra belirlenecek bir tarihe ertelenmiştir.

Bu kapsamda, İl Müdürlüğümüz tarafından dünyada olduğu gibi yurdumuzda da her yıl 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü kapsamında düzenlenen 15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası Etkinlikleri çerçevesinde İlimizde çeşitli okullarda eğitim organizasyonları planlanmaktadır. Eğitim programlarında Müdürlüğümüz personelleri tarafından “Bilinçli Tüketici” konularında görsel destekli sunumlar eşliğinde bilgilendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca; Çark Caddemiz ve Agora AVM de kurulan Tüketici Bilgilendirme stantlarımızda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tüketici Zabıta Birimi ile birlikte İl Müdürlüğümüz personelleri bilgilendirme faaliyetinde bulunmuşlardır.
 
 
Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda 2022 Yılı Parasal Değerleri Yeniden Belirlendi.
 
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların adil, hızlı, basit ve olabilecek en az masrafla çözüme kavuşturulması amacıyla il merkezlerinde ve belirlenen ilçe merkezlerinde faaliyet gösteren Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar, 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olmak üzere, yeniden değerleme oranında artırıldı.
 
2023 yılı için değeri 66.000 (altmışaltı bin) Türk Lirasının altında bulunan tüketici uyuşmazlıklarında,  İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılabilecektir.
 
 
Görülen Uyuşmazlıkların %51’i Tüketicilerin Lehine Sonuçlandı.
 
Tüketici hakem heyetleri, tüketici işleminin zayıf tarafını temsil eden tüketiciler ile tüketici işleminin diğer tarafı olan satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların adil, hızlı, basit  ve olabilecek en az masrafla çözüme bağlanması amacıyla kolay ulaşılabilir bir şekilde yargı dışı karar merci olarak teşkil edilmiştir. 1995 yılından beri faaliyetlerine devam eden tüketici hakem heyetleri yargı merciilerinin üzerindeki iş yükünü de önemli ölçüde azaltmaktadır. Her geçen gün vatandaşlarımız nezdinde bilinirliği ve yaşanan uyuşmazlıklara çözüm üretme konusunda etkinliği artmakta olan tüketici hakem heyetlerine 2022 yılında da yoğun bir şekilde başvuru yapılmıştır. İlimizde Sakarya Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İl Tüketici Hakem Heyeti ile Adapazarı Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Adapazarı İlçe Tüketici Hakem Heyeti olmak üzere iki hakem heyeti bulunmaktadır.
 
Yerine getirdiği önemli hizmetler nedeniyle tüketici haklarının korunması konusunda lokomotif görevi üstlenmiş olan Sakarya tüketici hakem heyetlerine 2022 yılında toplam 6.833 adet başvuru yapılmış olup, 6.284 adet karar verilmiştir. Sakarya Tüketici hakem heyetleri tarafından 2022 yılında görülen uyuşmazlıkların yaklaşık %51’i tüketiciler lehine sonuçlanmıştır.
 
 
Tüketiciler Elektronik Başvuru Yapmayı Benimsediler.
 
Tüketici Bilgi Sistemi, e-Devlet üzerinden elektronik ortamda tüketiciler tarafından yapılan başvuruların tüketici hakem heyetlerine iletildiği ve başvuru aşamasından alınan kararın taraflara ulaştırılmasına kadar bütün basamakların kayıt altına alınıp başvuru sahibi tarafından izlenebildiği bir sistemdir. Bu sistem ile ıslak imza, mobil imza veya güvenli elektronik imza kullanma zorunluluğu olmadan, tüketicilere elektronik ortamda e-Devlet kapısı uygulaması üzerinden başvurularını kolay bir şekilde ilgili tüketici hakem heyetlerine yapabilmeleri sağlanmıştır.
 
Tüketici Bilgi Sisteminin kullanıcı dostu özellikleri ve küresel salgının etkileri nedeniyle
vatandaşlarımızın gün geçtikçe e-Devlet üzerinden elektronik ortamda tüketici hakem heyetlerine daha fazla başvuruda bulunduğu ve söz konusu başvuru kanalının vatandaşlarımız tarafından daha çok benimsendiği gözlenmektedir.