İlimizde Lokanta, Kafe Restoran Denetimleri Devam Ediyor.

15 Mart 2024

İLİMİZDE LOKANTA, RESTORAN, KAFE DENETİMLERİNE DEVAM EDİLDİ

 
Bilindiği üzere, perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlere ait fiyat etiketleri, tarife ve fiyat listelerine ilişkin hususlar, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde düzenlenmektedir. Temel amacı “perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek” olan Yönetmelik, tüketicilerin “ekonomik çıkarlarının korunması” ve “doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi” açısından önem arz etmektedir.
 
Tüketicilerin, satın almadan önce mal ve hizmetlerin nitelikleri ile fiyatları konusunda doğru ve eksiksiz bilgilendirilmeleri, fiyat etiketi ve listeleri ile kasa fiyatları arasında farklılık bulunmaması gerekmektedir.
 
Fiyat Etiketi Yönetmeliği uyarınca, “lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde, tarife ve fiyat listelerinin işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılması, takılması veya konulması zorunlu hale getirilmektedir.” Denetimlerde teknolojinin getirdiği yenilikler doğrultusunda bazı işletmeler tarafından sadece kare kodlu menüler kullanmakta olduğu görülmüş, ancak bu uygulama, yönetmeliğe uyum için tek başına yeterli değildir. Bu uygulama, tarife ve liste bulundurma zorunluluğu karşılamamaktadır. Fiyat tarifelerinin açıkça görülebilir şekilde konulması yanında ek bir hizmet olarak kare kodlu menü kullanılmasında ise sakınca bulunmamaktadır.
 
1 Ocak 2024’de yürürlüğe giren düzenleme ile; tüketicilerimizin yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde daha işyerine girmeden tarife ve fiyat listelerini görebilmesi, fiyat karşılaştırması yaparak tercihte bulunabilmesi sağlanarak, tüketicilerimizin bilgilendirilmesi, ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunması ve olabilecek mağduriyetlerin engellenmesi hedeflenmiştir.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 28.12.2023 tarihinden itibaren başta AVM`ler olmak üzere; tüm lokanta, restoran, kafe, pastane vb. yiyecek ve içecek hizmetinin sunulduğu işletmelere rutin olarak denetimler yapılmaktadır.