Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda 2023 Yılı Parasal Sınırı Belirlendi.

30 Aralık 2022

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda 2022 Yılı Parasal Değerleri Yeniden Belirlendi.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların adil, hızlı, basit ve olabilecek en az masrafla çözüme kavuşturulması amacıyla il merkezlerinde ve belirlenen ilçe merkezlerinde faaliyet gösteren Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar, 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olmak üzere, yeniden değerleme oranında artırıldı.
 
2023 yılı için değeri 66.000 (altmışaltı bin) Türk Lirasının altında bulunan tüketici uyuşmazlıklarında,  İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılabilecektir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.