Tüketici Hakem Heyetleri Eğitim Toplantısı Düzenlendi.

28 Aralık 2022

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ EĞİTİM TOPLANTISI DÜZENLENDİ
 
        İlimizde Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan İl Tüketici Hakem Heyeti ile Adapazarı Kaymakamlığı bünyesinde bulunan Adapazarı İlçe Tüketici Hakem Heyetimizde görevli Raportörler, 16 İlçe Kaymakamlığımızda görevli İrtibat Personelleri ile Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği kapsamında Sakarya Ticaret İl Müdürlüğü Bilirkişilik listesinde görevli bulunan Bilirkişilerimiz ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile getirilen düzenlemeler ve kanuna ilişkin yayınlanan yeni Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin İlimizdeki Hakem Heyetleri Başkanlıkları bünyesindeki iş ve işlemlerde yeknesaklığı sağlamak amacıyla eğitim toplantısı düzenlenmiştir.
       29.11.2022 tarihinde 16 İlçe Kaymakamlığımızda görevli İrtibat Personelleri ile Tüketici Hakem Heyetleri Raportörlerimiz, 28.12.2022 tarihinde ise Sakarya Ticaret İl Müdürlüğü Bilirkişilik listesinde görevli bulunan Bilirkişilerimiz ile Tüketici Hakem Heyetleri Raportörlerimiz arasında gerçekleşen toplantılarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile getirilen düzenlemeler ve kanuna ilişkin yayınlanan yeni Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin bilgilendirmenin yanı sıra heyetler arası uygulamada birlik ile süreç içerisinde yaşanan sorunlar ve çözüm yolları hakkında bilgi alışverişi yapılmıştır.