Sakarya Tüketici Hakem Heyetleri 2023 Yılında 7.931 Adet Başvuruda 48,5 Milyon Liralık Uyuşmazlığı Karara Bağladı.

18 Ocak 2024

 

Tüketici Hakem Heyetleri 2023 Yılında 707.814 Adet Başvuruda 3,9 Milyar Liralık Uyuşmazlığı Karara Bağladı.

 

Tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde yargı dışı alternatif çözüm mercileri olarak oluşturulan tüketici hakem heyetleri 1995 yılından beri faaliyetlerine devam ediyor. Tüketici hakem heyetleri uyuşmazlıkların adil, hızlı, basit ve olabilecek en az masrafla çözümüne imkan sağlarken, aynı zamanda yargı mercilerinin üzerindeki iş yükünü de önemli ölçüde azaltıyor.

1995 yılından bugüne kadar, 28 yılda yaklaşık 17 milyon uyuşmazlık yargıya intikal etmeden tüketici hakem heyetleri tarafından karara bağlandı.  

 

2023’te 3,9 MİLYAR LİRA TUTARINDA 707.814 BAŞVURU İÇİN KARAR VERİLDİ

Tüketici hakem heyetlerine 2023 yılında toplam 727 bin 630 adet başvuru yapılırken, bunlardan 707 bin 814’ine ilişkin karar verildi. Tüketici hakem heyetlerince 2023 yılında karar verilen başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 3,9 milyar lira oldu.
 
YAYGIN OLARAK ELEKTRONİK BAŞVURU KULLANILDI

Tüketici hakem heyetlerine e-Devlet üzerinden başvuru yapma imkânı bulunurken, Tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla tüketiciler elektronik ortamda başvurularını kolay bir şekilde tüketici hakem heyetlerine ulaştırabiliyor. Bu kapsamda 2023 yılında yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 66’sı (477 bin 327 adet başvuru) e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmiş, elektronik başvuru yönteminin tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildiği gözlendi.
 

EN ÇOK AYAKKABI ŞİKAYET EDİLDİ
 


2023 yılında yapılan başvuruların ürün ve hizmet bazında dağılımında, en çok ayakkabıya yönelik şikayette bulunulduğu görüldü. Toplam başvuruların yaklaşık yüzde 12,5’i (90 bin 918 adet başvuru) ayakkabıya ilişkin olarak gerçekleşti.
Bu şikayet konusunu yüzde 5,29 ile cep telefonu (38 bin 521), ve yüzde 5,26 ile kredi kartı üyelik ücretleri (38 bin 252) başvuruları izledi.

 Diğer şikayet konuları ise, yüzde 4,55 ile kıyafet (33 bin 93), yüzde 4,35 ile internet abonelikleri (31 bin 629), yüzde 3,98 ile mobilya (28 bin 952) ve yüzde 2,61 ile GSM aboneliği (18 bin 991) oldu.

Sektörel bazda ise yüzde 58,59 ile en çok perakende ticaret sektörüne (426 bin 347) ilişkin başvuru yapıldı. Bunu yüzde 10,69 ile abonelik hizmetleri sektörü (77 bin 780) ve yüzde 10,31 ile finansal hizmetler sektörüne (75 bin 22) yönelik yönelik başvurular izledi.
 

 

 
Sakarya Tüketici Hakem Heyetleri 2023 Yılında 7.931 Adet Başvuruda 48,5 Milyon Liralık Uyuşmazlığı Karara Bağladı.

 

2023’te 48,5 Milyon Lira Tutarında 7.931 Başvuru İçin Karar Verildi.
 
 

Sakarya İl ve Adapazarı İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine 2023 yılında toplam 8.335 adet başvuru yapılırken, bunlardan 7.931’ine ilişkin karar verildi. Tüketici hakem heyetince 2023 yılında karar verilen başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 48,5 milyon lira oldu.
 
 
 
Yaygın Olarak Elektronik Başvuru Kullanıldı.
 
 
 
İlimizde görev yapan Tüketici hakem heyetlerine e-Devlet üzerinden başvuru yapma imkânı bulunuyor ve böylece Tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla tüketiciler elektronik ortamda başvurularını kolay bir şekilde tüketici hakem heyetlerine ulaştırabiliyor. Bu kapsamda ilimizde 2023 yılında yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 57’si (4784 adet başvuru) e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmiş, elektronik başvuru yönteminin tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildiği gözlendi. İlimizde Tüketici hakem heyetleri için İlçe Kaymakamlıkları ve Sakarya Ticaret İl Müdürlüğü aracılığıyla da başvuru yapılabilmektedir.
 
 
 
En Çok Ayakkabı Şikâyet Edildi.
 
 

2023 yılında yapılan başvuruların ürün ve hizmet bazında dağılımında, en çok ayakkabıya yönelik şikayette bulunulduğu görüldü. Toplam başvuruların yaklaşık yüzde 10,5’i (879 adet başvuru) ayakkabıya ilişkin olarak gerçekleşti. Bu şikayet konusunu yüzde 6 ile cep telefonu (510), ve yüzde 5 ile mobilya (415), başvuruları izledi. Diğer şikayet konuları ise yüzde 4,6 ile internet aboneliği (390), yüzde 4,4 ile kredi kartı üyelik ücretleri (373) oldu.

Sektörel bazda ise yüzde 62 ile en çok perakende ticaret sektörüne (5180) ilişkin başvuru yapıldı. Bunu yüzde 11 ile abonelik hizmetleri sektörü (981) ve yüzde 9 ile finansal hizmetler sektörüne (744) yönelik yönelik başvurular izledi.