İl Müdürlüğü Denetimlerimiz Devam Ediyor.

11 Haziran 2024

İL MÜDÜRLÜĞÜ DENETİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR

 
Sakarya Ticaret İl Müdürlüğü olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapmakta olduğumuz denetimler devam etmektedir.
 
Yapılan denetimlerde, özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik market, kafe, gıda toptancıları vb. yerlerde ürünlerin fiyat etiketlerinin ilgili mevzuatlara uygun olup olmadığı, “etiket fiyatı ile kasa fiyatının” uyumlu olup olmadığı, “indirimli satışlara” ilişkin kampanyaların duyurulduğu şekliyle tüketicilere yansıtılıp yansıtılmadığı, ürünlerin alış ve satış fiyatları arasında “fahiş bir fark” olup olmadığı gibi hususlar denetlenmektedir. Yapılmakta olan bu denetimlerin yanı sıra 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 58 inci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği kapsamında “Garanti Belgeleri”, “Kullanma Klavuzları”, üretici veya ithalatçıların satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini vermek zorunda olan “Yetkili ve Özel Servis” istasyonları da denetlenmektedir.
 
Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla marketlerde haksız fiyat artışı ve fiyat etiketiyle ilgili denetimlerimiz ayrıca yoğunlaştırılmıştır. Temel amacı “perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek” olan Fiyat Etiketleri, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi açısından önem arz etmektedir. Fiyat etiketi denetimlerinde öncelikli olarak malın fiyat etiketinin bulunup bulunmadığı, daha sonra fiyat etiketinde malın ayırt edici özelliği, üretildiği yer, satış fiyatı, birim fiyatı ve satış fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih gibi hususların bulunup, bulunmadığı ile etiket fiyatıyla kasa fiyatının uyumlu olup, olmadığının kontrolü gerçekleştirilmektedir. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda idari yaptırım uygulanmaktadır.
 
Fiyat Etiketi Yönetmeliği uyarınca, “lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde, tarife ve fiyat listelerinin işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılması, takılması veya konulması zorunlu hale getirilmektedir.” Denetimlerde teknolojinin getirdiği yenilikler doğrultusunda bazı işletmeler tarafından sadece kare kodlu menüler kullanmakta olduğu görülmüş, ancak bu uygulama, yönetmeliğe uyum için tek başına yeterli olmadığı bilgisi paylaşılmıştır. Bu uygulama, tarife ve liste bulundurma zorunluluğu karşılamamaktadır. Fiyat tarifelerinin açıkça görülebilir şekilde konulması yanında ek bir hizmet olarak kare kodlu menü kullanılmasında ise sakınca bulunmamaktadır.
 
İl Müdürlüğümüzce rutin denetimlere il merkezi ve ilçeler de kapsamlı olarak devam edilmekte olup, işletmelerimize ilgili mevzuata uyum sağlama ve vatandaşlarımızı mağdur etmeme noktasında gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiği vurgulanmaktadır.