Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi Hakkında Bilgiler

21 Mayıs 2024

 

TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGESİ ALACAKLARIN DİKKATİNE

1)  GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ OLUNMASI

Güncel Vergi Levhası.
- Faaliyet Konuları arasında Taşınmaz Ticareti Faaliyetinin Bulunması.

2)  MESLEK ODASINA KAYITLI OLUNMASI
- Esnaf Odası veya Ticaret Odasından Güncel Oda Kayıt veya Oda Faaliyet Belgesi. (Son 3 ay içinde alınmış) (Esnaf Sicil Tasdiknamesi Kabul edilmeyecektir.)
- Faaliyet Konuları arasında Taşınmaz Ticareti Faaliyetinin Bulunması.

3)  MESLEKİ YETERLİLİK
- Sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması.

4) ÖĞRENİM DURUMU
- İLKÖĞRETİM MEZUNİYETİ olması.

MUAFİYET
14/10/2020 tarihinden önce taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmelerin yapılan yetki belgesi başvurularında İLKÖĞRETİM MEZUNİYETİ ŞARTI ARANMAZ.
 


5)  TAŞINMAZ TİCARETİ KONUSUNDA EN AZ 100 (YÜZ) SAATLİK EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI
- Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarı olduğuna dair belge. (100 saat Kurs Bitirme Sertifikası)


6)  MESLEKİ DENEYİM SAHİBİ OLUNMASI

         Mesleki deneyim sahibi olabilmenin iki koşulu vardır. Bu koşullardan birinin sağlanması halinde mesleki deneyim şartı sağlanmış olur. Bunlar;

  1. Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının en az altı ay, bunların dışında kalanların ise en az on iki ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması.
(Bu koşul için E-Devletten veya Sosyal Güvenlik Kurumundan barkotlu SGK tescil ve hizmet dökümü ile ispatlanabiliyor olması gerekmektedir. SGK tescil ve hizmet dökümünde olması gereken Meslek Kodu: 333401 veya 333402 olması zorunludur.)
 
  1. Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi olan bir işletme ile hizmet sözleşmesi imzalayarak SÖZLEŞMELİ İŞLETME şeklinde başvuru yapabilmekte olup; ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının en az altı ay, bunların dışında kalanların ise en az on iki ay boyunca o işletmeye sözleşme ile bağlı olarak yetki belgesi alabilmektedir.
  2. Sözleşmeli işletmeyi; “Sözleşmeye dayalı olarak bir işletmenin yönetim, organizasyon ve pazarlama teknolojileri gibi konularda desteğini almak suretiyle o işletmenin iş yerinde taşınmaz ticaretiyle iştigal eden ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkâr işletmelerini,” şeklinde tanımlamaktadır.)

 

MUAFİYET
14/05/2024 tarihinden önce taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmeler adına, 2. fıkrada belirtilen kişiler tarafından 31/12/2024 tarihine kadar  yapılan yetki belgesi başvurularında MESLEKİ DENEYİM ŞARTI ARANMAZ.


DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR.

1) On sekiz yaşını doldurmuş olmalı,
2) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olmalı,
3) Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmalı,
4) Gelir veya Kurumlar Vergisinde kayıtlı olan işyeri adresi ile Meslek Odasına kayıtlı olan işyeri adreslerinin hepsi aynı adres olmalı,

BAŞVURULAR
- Yetki Belgesi başvurular için Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi ttbs.gtb.gov.tr Adresinden Yapılacaktır. 
- Hiçbir şekilde elden başvuru kabul edilmeyecektir. 
- Başvuru sonucu yine bu sistem üzerinden olacaktır.

EVRAKLAR TARANARAK YÜKLENECEKTİR.
FOTOĞRAFI ÇEKİLEN EVRAKLAR KABUL EDİLMEYECEKTİR.

 
BİLGİ SİSTEMİNE
YÜKLENECEK EVRAKLAR
  1. GÜNCEL VERGİ LEHVASI VE VARSA İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİNDEN DÜZENLENEN EVRAK,
  1. GÜNCEL ODA KAYIT BELGESİ VEYA ODA FAALİYET BELGESİ, (Son 3 ay içinde alınmış)
  1. ÖĞRENİM DURUMU BELGESİ,
  1. MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ (SEVİYE 5),
  1. EN AZ 100 SAATLİK TAŞINMAZ TİCARETİ KONULU EĞİTİMDE BAŞARILI DAİR BELGE,
  1. MESLEKİ DENEYİM İÇİN SGK'DAN SİGORTA HİZMET DÖKÜMÜ,

 

Faaliyet Konuları (Taşınmaz Ticareti Faaliyeti) Nace Kodu 68.31.01  Gayrimenkulün Ücret Veya Sözleşme Temeline Dayalı Olarak Satın Alınması, Satılması Ve Kiralanmasında Aracılık, Vb.
68.31.02  Bir Ücret Veya Sözleşmeye Dayalı Olarak Yapılan Gayrimenkul Danışmanlık Ve Ekspertiz Faaliyetleri

 

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK PDF HALİ İÇİN TIKLAYINIZ.
 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN: SAKARYATİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ
TEL: 0264 240 14 00

E-POSTA: sakarya.tim@ticaret.gov.tr