Kuyum Ticareti Yetki Belgesi Hakkında Bilgiler

24 Mayıs 2024
​Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik ve Yetki Belgesi Hakkında Bilgiler 
 
USTALIK BELGESİ VEYA MESLEKİ
YETERLİLİK BELGESİ OLMASI
DURUMUNDA
KUYUM TİCARETİ MEZUNİYETİ BULUNMASI DURUMUNDA
Meslek Odası Kayıt Belgesi
 
( Son 3 ay içerisinde belgenin yüklenmesi gerekiyor)
Meslek Odası Kayıt Belgesi

( Son 3 ay içerisinde belgenin yüklenmesi gerekiyor)
Vergi Borcu Yoktur Belgesi

( Son 15 gün içerisinde alınmış olacak
(Sakarya Ticaret İl Müdürlüğüne hitaben olacak)
( Başvuru yapan şahıs adına, şirketise şirket adına olmalıdır.)
 
Vergi Borcu Yoktur Belgesi

( Son 15 gün içerisinde alınmış olacak
(Sakarya Ticaret İl Müdürlüğüne hitaben olacak)
( Başvuru yapan şahıs adına, şirketise şirket adına olmalıdır.)
 
Ustalık Belgesi veya Mesleki Yeterlilik Belgesi

(Ustalık belgesi çalışana ait olması durumunda;
- SGK Tescil ve Hizmet Dökümü de sisteme yüklenmelidir.
- Tam Zamanlı Çalışan olmalıdır.)
Kuyum Ticaretine İlişkin ortaöğretim/ ykseköğrenim
Mezuniyet Diploması
Vergi Levhası
( Son 3 ay içerisinde)
Vergi Levhası
( Son 3 ay içerisinde)
Adli Sicil Belgesi Adli Sicil Belgesi***Ek:RG-24/12/2021-31699) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kuyum ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler adına, 30/6/2022 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen ustalık belgesi (Ek ibare:RG-19/3/2022-31783) ve mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaksızın (Ekli Taahhütname ile başvuru yapılması gerekmektedir) yetki belgesi verilir. Söz konusu şartı haiz olunduğunu gösteren (Değişik ibare:RG-19/3/2022-31783) belgelerden birinin 31/12/2022 tarihine kadar Bilgi Sistemine aktarılmaması veya il müdürlüğüne teslim edilmemesi halinde bu işletmelerin yetki belgeleri iptal edilir.
 


Kuyum Ticareti İle Önemli Bilgiler 

1)Taahhütname için TIKLAYINIZ.
2)Yetki Belgesi Başvurusu Bağlantı Linki için  TIKLAYINIZ. 
3) Sıkça Sorulan Sorular İçin TIKLAYINIZ.
4) Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik İçin TIKLAYINIZ. 
5)  Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi kullanım kılavuzuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.