Anonim Şirket Genel Kurulları Hakkında

02 Ocak 2024

Anonim Şirketlerin Genel Kurul toplantılarına Bakanlık temsilcisi başvuru işlemleri ile Bakanlık temsilcisi görevlendirme işlemlerinin MERSİS üzerinden elektronik ortamda yürütülmesine ve genel kurul toplantılarına ilişkin belgelerin elektronik ortamda tutulmasına imkân sağlayacak BAKANLIK TEMSİLCİSİ TALEBİ “Genel Kurul Modülü” Nisan ayı itibariyle faaliyete geçmiştir.
 
Ayrıca; Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.10.2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
İlgili yönetmelik uyarınca; Bakanlık Temsilcisi Taleplerine ilişkin yatırılacak ücretlerin aşağıda bilgileri bulunan hesap numarasına hafta içi için; brüt 1655,96 TL hafta sonu için brüt  2.207,95 TL ilgililer tarafından Defterdarlık ilgili muhasebe birimi hesabına veya Defterdarlık veznesine yatırılması ve ücretin yatırıldığını gösterir belgenin başvuruya eklenmesi uygulaması 09.11.2020 tarihi itibariyle başlamıştır.
Bilgilerinize sunulur.
 
09.10.2020 tarihli yönetmelik için TIKLAYINIZ.
 

BİRİM BANKA ADI IBAN
Sakarya Defterdarlığı Muhasebe Birimi Ziraat Bankası- Adapazarı Şubesi TR04 0001 0000 1900 0010 0057 70

 
Bakanlık Temsilcisi Talebi Video Görüntü


Anonim Şirket Başvuru Yolları Pdf İndirmek İçin TIKLAYINIZ.