Kooperatif Kuruluşu İçin Gerekli Olan Belgeler

09 Eylül 2019

 Kooperatif kuruluşu için gerekli olan belgeler nelerdir?

Kooperatif kuruluşu için gerekli belgeler şunlardır: 

  • Kooperatif kuruluş bilgi formu,
  • Kurucuların imzasını taşıyan en az iki adedi Ticaret Sicil Müdürlüğü tasdikli, diğer 4 adedi, tasdikten sonra fotokopiyle çoğaltılmış olmak üzere toplam 6 adet örnek anasözleşme,
  • Kooperatifin kuruluş sermayesinin en az 1/4'ünün kurulmakta olan kooperatif adına yatırıldığını gösterir banka dekontu.
  • Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin üyeliğe engel suçlardan mahkum olmadıklarına dair adli sicil belgesi
  • Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin aynı türde başka bir kooperatifte yönetim ve denetim kurulu üyesi olmadıklarına dair yazılı beyanları.
  • Farklı kooperatif türleri için kooperatifin faaliyet göstereceği alana ilişkin belgeler istenmektedir.