Ticaret İl Müdürlüklerince Kurulacak Kooperatif Örnek Anasözleşmeleri

15 Şubat 2021

Ticaret İl Müdürlüğünce Kurulacak Kooperatif Örnek Anasözleşmeleri 

1. Sağlık Hizmetleri Kooperatifi  Örnek Anasözleşmesi
2.Tüketim Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi
3.Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Örnek Anadözleşmesi
4.Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi
5.Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi
6.Turizm Geliştirme Kooperatifi  Örnek Anasözleşmesi
7.Temin Tevzi Kooperatifi  Örnek Anasözleşmesi
8.Pazarcılar İşletme Kooperatifi  Örnek Anasözleşmesi
9.Eğitim Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi
10.Deniz Yük Taşıma Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi
11.Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi Örnek  Anasözleşmesi
12.Yaş Sebze ve Meyve Pazarlama Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi
13.Küçük Sanat Kooperatifi Örnek  Anasözleşmesi
14.Hizmet Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi
15.Çocuk Bakım Hizmetleri Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi
16.Gayrimenkul İşletme Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi
17.Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifi Örnek Anasözleşmeleri
18.Tarım Satış Kooperatifleri Örnek Anasözleşmesi
19.Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmesi


 

BİRLİK KURULUŞU İÇİN İSTENEN BELGELER
 

  1. 6 adet Birlik Anasözleşmesi ( 2 adet Ticaret Sicili tasdikli, 4 adedi tasdikli nüshadan çoğaltılmış fotokopi, kuruluş işlemleri MERSİS sistemi üzerinden yapılacaktır.)
  2. Kurucular için Birliğe katılma yönünde kooperatifçe alınmış ve Birlikte kooperatifi temsil edecek kişilerin de belirlenmiş olduğu genel kurul kararlarının birer örneği (fotokopisi)
  3. Kooperatiflerin (kurucular) kuruluş tescil gazetesi ile varsa anasözleşme değişikliklerinin yayımlandığı Ticaret Sicili gazetesinin ilgili bölümünün bir fotokopisi,
  4. Kurucuların (Kooperatiflerin) yürürlükteki anasözleşmelerinin birer fotokopisi,
  5. Kurucu kooperatiflerin yönetim kurullarına ait imza sirkülerinin birer fotokopisi,
  6. Kurucular için güncel bilgileri içerir Bilgi Formu (Genel kurullardan sonra doldurulan matbu bilgi formu güncel olacak)
  7. Birliğin sermayesinin asgari ¼’ünün (Her bir ortağın en az 50 pay taahhüt etmesi ve bunun en az 1.250.TL’lik kısmının peşin ödemesi zorunludur)  kurulacak Birlik adına açılacak geçici bir hesaba yatırıldığına ilişkin Banka Dekontu.
  8. Yönetim kurulu ile denetim kurulu üyelerine ait adli sicil belgeleri.
  9. Kuruluş bilgi formu.

Kuruluş talep dilekçesi ekinde yukarıdaki belgelerle birlikte Bakanlığımıza başvurulması gerekmektedir.