Kooperatif Genel Kurul Toplantıları Hak.

17 Nisan 2020

       17/04/2020 Tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete ' nin 2. Maddesinin (d) fıkrası uyarınca ;

        d) 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, ilgili Bakan tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren üç ay   içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder. denilmektedir.
         
         İlgili Kanun uyarınca 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenmiştir.