Taşınmaz Ticareti Hakkında Bilgiler

08 Ocak 2021

TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGESİ ALACAKLARIN DİKKATİNE

1)  GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ OLUNMASI,
A) Son Bir Sene İçinde Çıkartılan Vergi Levhası.
B) İştigal Konuları Arasında Taşınmaz Ticareti Faaliyetinin Bulunması,

2)  MESLEK ODASINA KAYITLI OLUNMASI,
A) Bağlı Bulunduğunuz Esnaf Odası Veya Ticaret Odasından Oda Kayıt veya Faaliyet Belgesi.
B) Son 3 Ay İçinde Alınmış Olmalı.
C) İştigal Konuları Arasında Taşınmaz Ticareti Faaliyetinin Bulunması,

3)  MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ
A) Sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması.
B) 5/6/2018 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler* 31/3/2021 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında, 5/6/2018 tarihinden önce Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar veya üniversitelerden taşınmaz ticaretine ilişkin eğitim sertifikası alınmış olması koşuluyla, mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

4) ÖĞRENİM DURUMU BELGESİ
A) En az LİSE MEZUNU olması gerekir.
B) 5/6/2018 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmelerin*  yapılan yetki belgesi başvurularında LİSE MEZUNİYETİ ŞARTI ARANMAZ.

5)  TAŞINMAZ TİCARETİ KONUSUNDA VERİLEN EN AZ YÜZ SAATLİK EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI
A) 14/10/2020 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmeler* 31/3/2021 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında, MESLEKİ EĞİTİM ŞARTI ARANMAKSIZIN YETKİ BELGESİ VERİLİR. Fakat; Söz konusu şartı haiz olunduğunu gösteren belgenin 31/12/2021 tarihine kadar Bilgi Sistemine aktarılmaması veya il müdürlüğüne teslim edilmemesi halinde bu işletmelerin yetki belgeleri iptal edilir.
B)  TAAHHÜTNAME: 31/03/2021 tarihine kadar yapılan Yetki Belgesi Başvurularında “ Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde” başarılı olduğuna dair belgeyi 31/12/2021 tarihine kadar Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemine veya Ticaret İl Müdürlüğüne teslim edeceğini TAAHHÜT edilmesi halinde Yetki Belgesi verilecektir. Fakat; istenilen belgelerin süre sonuna kadar getirilmemesi halinde Yetki Belgesi iptal olacaktır.

6)  MESLEKİ DENEYİM SAHİBİ OLUNMASI
A) Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ortaöğretim mezunlarının en az on iki ay; ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının ise en az altı ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması gerekir.
B) 14/10/2020 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmeler* 31/3/2021 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında, Üstte bahsedilen mesleki deneyim şartı aranmaz.

* Gerçek kişi işletmesi olması halinde, o tarihteki işletme sahibi ya da Tüzel kişi işletmesi veya şube olması halinde, o tarihte taşınmaz ticareti faaliyetlerini yürüten yetkili temsilcilerinden biri tarafından

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR.
1) On sekiz yaşını doldurmuş olmalı,
2) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olmalı,
3) Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmalı,
4) Gelir veya Kurumlar Vergisinde kayıtlı olan işyeri adresi ile Meslek Odasına kayıtlı olan işyeri adreslerinin hepsi aynı adres olmalı,
5) Yetki Belgesi başvurular için Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi ttbs.gtb.gov.tr Adresinden Yapılacaktır. Hiçbir şekilde elden başvuru kabul edilmeyecektir.
 

BİLGİ SİSTEMİNE
YÜKLENECEK EVRAKLAR
  1. VERGİ LEHVASI FOTOKOPİSİ,
  1. ODA KAYIT BELGESİ YADA ODA FAALİYET BELGESİ,
  1. ÖĞRENİM DURUMU BELGESİ,
  1. MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ YA DA MİLLİ EĞİTİMDEN ALINAN EMLAK DANIŞMALIĞI SERTİFİKASI,
  1. TAŞINMAZ TİCARETİ KONUSUNDA VERİLEN EN AZ YÜZ SAATLİK EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNDUĞUNA DAİR BELGE,
  1. MESLEKİ DENEYİM KONUSU İÇİN ÇALIŞTIĞI FİRMADAN SİGORTA DÖKÜMÜ,

 
Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemine Başvuru Aşamaları ve Yüklenecek Evrakların Nasıl Yapılacağı Yine Aynı Site Üzerinde Bulunan Kullanım Klavuzunda Mevcuttur.

İştigal Konuları Arasında Taşınmaz Ticareti Faaliyetinin Nace Kodu: 683101, GAYRİMENKUL ACENTELERİNİN FAALİYETLERİ (Gayrimenkulün Ücret Veya Sözleşme Temeline Dayalı Olarak Satın Alınması, Satılması Ve Kiralanmasında Aracılık, Vb.)

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK PDF HALİ (Son Güncelleme 14 Ekim 2020)

TAAHHÜTNAME

Taşınmaz Ticareti Hakkında sıkça sorulan sorulara ulaşmak için TIKLAYINIZ.
AYRINTILI BİLGİ İÇİN:
SAKARYA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ
TEL: 0 264 240 14 00
E-POSTA: 
sakarya.tim@ticaret.gov.tr