İkinci El Motorlu Taşıtlar Ticareti'nde başvuru süresi uzatıldı.

09 Eylül 2019

           İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA
                   YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
                                       DAİR YÖNETMELİK
 
      
13 /2 /2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘’bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını bir yıl içinde,’’ ibaresi ‘’31/12/2019 tarihine kadar durumlarını,’’olarak, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan ‘’bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde’’ ibareleri ‘’31/12/2019 tarihine kadar’’ olarak değiştirilmiştir.
 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’ nin
Tarihi                                                                Sayısı
13/02/2018 30331
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
Tarihi                                                                 Sayısı
8/09/2018 30529