Esnaf- Tacir Ayrımı Mutabakat Komitesi Başvuruları Hak.

26 Ocak 2024

 Esnaf-Tacir Ayrımı Mutabakat Komitesi Başvuru İşlemleri İçin;

1) Başvuru İçin İstenecek Belgeler;


İndirmek İçin TIKLAYINIZ.

2) Başvuru Dilekçesi;

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasından (SATSO) Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine (SESOB)  geçmek için Başvuru Dilekçesi İndirmek İçin Tıklayın.


Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden (SESOB)  Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasına (SATSO) geçmek için Başvuru Dilekçesi İndirmek için Tıklayın.

Her iki kuruluşa da kaydı olup (SATSO - SESOB) Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasına (SATSO) geçmek için Başvuru Dilekçesi İndirmek için Tıklayın.

Her iki kuruluşa da kaydı olup (SATSO - SESOB) Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine (SESOB) geçmek için Başvuru Dilekçesi İndirmek için Tıklayın.

2024 Yılında Dikkate Alınacak Limitler Hakkında Not:

“Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun tespit edeceği ve Resmî Gazete’de yayımlanacak esnaf ve sanatkâr meslek kollarına dahil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedeni çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunanlardan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (3) numaralı bentlerinde yer alan nakdi limitlerin yarısını, (2) numaralı bendinde yazılı nakdi limitin tamamını aşmayanların esnaf ve sanatkâr sayılmaları ile esnaf ve sanatkâr siciline ve dolayısıyla esnaf ve sanatkarlar odalarına kaydedilmeleri,” hususundaki Bakanlığımız görüşüne göre işlem yapılmaktadır.
 

Vergi Usul Kanunu ilgili madde (2024 yılı için) TIKLAYINIZ.