Cokey No Güncelleme Formu

09 Eylül 2019


TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                                              SAKARYA
 
 
          Merkezi İlimiz ………………… İlçesinde bulunan ve ………………………… Ticaret Sicili Memurluğunda
…………………………  kayıtlı olarak faaliyet gösteren Şirketimizin Cokey Numarası ………………………………. dır.
Şirketimize ait dilekçe ekinde sunmuş olduğum Ticaret Sicil Gazetesindeki bilgilere göre güncelleme yapılmasını
arz ederim.
 
 
                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                 ……/……../………..
                                                                                                                                                                            KAŞE
                                                                                                                                                             Ad:
                                                                                                                                                    Soyad :
                                                                                                                                                      İmza :
 
 
 
 
 
 
 
EK: En  son Yayınlanan Ticaret Sicil Gazetesi