Cokey No Başvuru Formu

04 Haziran 2020

                                                İL TİCARET MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                                                                                             SAKARYA
 
 

                               Merkezi İlimiz ……………………  İlçesinde bulunan ve …………………. Ticaret
Sicil Memurluğunda……………… Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı olarak faaliyet gösteren Şirketimizin
TSE Belgesi işlemlerinde Cokey Numarası gerekmektedir. Şirketimize ait Cokey Numarasının tarafımıza
verilmesini emir ve müsaadelerinize arz ederiz.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ……./……/…………
                                                                                                                                                                            KAŞE
                                                                                                                                                                  Şirket Yetkilisi
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                    Ad:
                                                                                                                                    Soyad:
                                                                                                                                    İmza:
 
NOT: Esnaf Odalarına Kayıtlı İşyerlerinin Cokey Kayıt İşlemleri bağlı oldukları oda tarafından yapılmaktadır.EKLER:

  1.  Vergi Levhası Fotokopisi
  2. İmza Sirküleri Fotokopisi
  3. Şirketin Kuruluş ve En son yayımlanan Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi